/ Zijn de genoemde kosten echt alles?

Ja. Dit is het volledige bedrag.

Inclusief BTW, inclusief administratiekosten, inclusief iDeal-kosten, inclusief PDF-energielabel in uw mail, inclusief eventuele opmerkingen indien het door u aangeleverde bewijs niet voldoet aan de minimumeisen van de overheid, inclusief alle andere kosten die collega’s bedenken om u achteraf meer te factureren, etc. Er zijn géén bijkomende kosten.

Kleine kanttekening: De overheid zou u het label in PDF moeten toesturen. Dit gaat soms mis, dit is helaas niet in onze handen. Dit is bij onze collega’s exact ook zo. Zowel wij als onze collega’s hebben niet de mogelijkheid zelf labels op te stellen of te wijzigen.

U kunt hiermee direct beredeneren hoeveel werk wij en onze collega’s hiervoor verrichten. Haal de BTW en iDeal kosten eraf, dat is wat wij overhouden. Wij “keuren” slechts het door u aangeleverde bewijsmateriaal goed of af, conform de regels van de overheid. Wij en al onze collega’s hebben niet de mogelijkheid bouwtechnisch iets door te rekenen. Wij hebben geen inzage in de rekenmethodiek en achterliggende formulestructuur. Het label wordt aan u verstuurd door de overheid op basis van de door u ingevulde kenmerken. Wij hebben zowel juridisch als technisch niet de mogelijk iets aan uw aanvraag te wijzigen. We keuren slechts goed of af.

Vandaar de lage prijs. Laat u niets op de mouw spelden leggen door collega’s. Ook zij doen exact dit, niet meer en niet minder. Ook zij hebben juridisch en technisch niet meer of minder mogelijkheden.

Volwaardige energie-index-rapportages (het product wat tot 1 januari 2015 energielabel heette) of maatwerkadviezen is een heel ander verhaal. Bovenstaande gaat slechts over energielabels voor particulieren NA 1 januari 2015 via de overheidswebsite www.energielabelvoorwoningen.nl.