Tips bij invoeren

In dit document vindt u alle uitleg zoals de overheid deze geeft op energielabelvoorwoningen.nl bij elkaar gebundeld: klik hier om dit document te downloaden.

Verdere belangrijke tips bij invoeren:

Algemeen

1. Voor alle onderdelen geldt dat u het zichzelf van verre het makkelijkst maakt als u met foto’s als bewijsmateriaal werkt. Maak een overzichtsfoto en een detailfoto.

2. Indien foto’s écht niet gaan, kies dan voor een factuur. De factuur moet op het juiste adres staan en volledige duidelijkheid geven qua uitgevoerde werkzaamheden en gebruikte materialen. Niet geldig zijn verklaringen van u of iemand anders, offertes, opdrachtbonnen, garantiecertificaten, etc, ook niet als ze getekend zijn.

3. Bouwkundige rapporten, taxatierapportages e.d. klinken aantrekkelijk maar moeten aan veel eisen voldoen. De praktijk wijst uit dat we conform de eisen van de overheid deze veelal helaas moeten weigeren. Indien u niet anders kan verdiep u er dan in wat de exacte eisen zijn alvorens u deze rapportages als bewijs wil gebruiken. Dit voorkomt een lang en vervelend proces voor zowel u als ons teneinde uw energielabel de definitieve status te geven. Zie onderaan deze pagina.

Beglazing

 • Van verre het eenvoudigste en beste bewijs is zijn foto’s. Maak altijd 1 scherpe overzichtsfoto en 1 scherpe detailfoto van de raamsponning.
 • U heeft HR glas als u duidelijk een u-waarde kan fotograferen van minder dan 2,3 of als als u de letters HR scherp op de foto zet.
 • U heeft drievoudig HR glas als u 3 glaslagen heeft (en derhalve 2 raamsponningen).
 • Niet geldig zijn verklaringen van u of iemand anders, offertes, opdrachtbonnen, garantiecertificaten, etc, ook niet als ze getekend zijn.

Isolatie

 • Dit is vaak moeilijk aan te tonen. Foto’s met een duimstok erbij zijn vaak het beste. We realiseren ons dat dit vaak onmogelijk is.
 • Een andere goede optie zijn facturen waarop duidelijk adres en geleverde installaties omschreven staan.
 • Niet geldig zijn verklaringen van u of iemand anders, offertes, opdrachtbonnen, garantiecertificaten, etc, ook niet als ze getekend zijn.
 • Een isolatie van meer dan 10cm of een Rc-waarde van boven de 3 moet overduidelijk te bewijzen zijn en komt over het algemeen alleen bij nieuwbouwhuizen voor. De overheid vraagt hier specifiek om isolatie aangebracht NA de bouw. Niet tijdens de bouw van uw woning. Overigens krijgen de nieuwbouwwoningen vaak standaard, zodat dat u diverse moeilijk aan te tonen zaken aantoont, al een label A, hoger kan niet.

Verwarmingsinstallatie, tapwater en zonne-energie

 • Het eenvoudigste en beste bewijs is vaak een foto van uw installaties. Maak altijd 1 scherpe overzichtsfoto en 1 scherpe detailfoto van typeplaatjes, bij voorkeur met bouwjaar.
 • Een kleine close-in boiler in uw aanrechtkastje kunt u volledig negeren. Voer deze niet in als extra tapwatervoorziening. We zijn het met u eens dat de vraagstelling hierin niet duidelijk is.
 • Een andere goede optie zijn facturen waarop duidelijk adres en geleverde installaties omschreven staan.
 • Niet geldig zijn verklaringen van u of iemand anders, offertes, opdrachtbonnen, garantiecertificaten, etc, ook niet als ze getekend zijn.
 • Indien u met foto’s kunt aantonen dat u een HR ketel heeft, kunt u installatiejaar “in of na 1998” invullen.
 • Indien u een VR of mindere ketel heeft, dient u installatiejaar “voor 1998” invullen. Enige uitzondering hierop is een maas in de wet; indien u d.m.v. een factuur kunt aantonen de VR-ketel in of na 1998 geplaatst te hebben kunt u deze in de rekenmethodiek laten meenemen als een HR-ketel. Realiseer u dat u de wet weliswaar niet overtreed, u maakt gebruik van 1 van de mazen, maar u geeft uw woning onterecht een beter energielabel.

Indien u écht niet anders kan; Makelaarsbrochures, taxatierapporten etc.

Wij adviseren u met klem te werken met foto’s of als dat niet gaat met facturen. Zijn deze 2 bewijzen voor u onmogelijk op te leveren, kunt u werken met bijvoorbeeld een makelaarsbrochure.

Echter, zodra u leest aan welke voorwaarden deze moet voldoen, begrijpt u ons advies om waar mogelijk op andere wijzes bewijs aan te leveren:

 1. Er dient een aparte overzichtspagina te zijn opgenomen met alle energetische kenmerken van de woning;
 2. De brochure dient aantoonbaar maximaal 6 maanden terug opgesteld te zijn. Dit dient zeker op de onder 1 genoemde aparte overzichtpagina duidelijk te zijn.
 3. De brochure dient ondertekend te zijn door de makelaar/taxateur. Dit dient zeker op de onder 1 genoemde aparte overzichtpagina duidelijk te zijn.
 4. De brochure dient aantoonbaar opgesteld te zijn door een makelaar die is aangesloten bij de NVM, VBO, NVR of Vastgoed Pro. Dit dient zeker op de onder 1 genoemde aparte overzichtpagina duidelijk te zijn.
 5. Het adres moet duidelijk op te maken zijn. Dit dient zeker op de onder 1 genoemde aparte overzichtpagina duidelijk te zijn.
 6. Alle genoemde kenmerken mogen geen enkele reden tot twijfel oproepen, het moet overduidelijk zijn. Zeker op de onder 1 genoemde aparte overzichtpagina.

Tot slot, wellicht vallen we in herhaling en daarvoor onze excuses, het gaat specifiek om maatregelen aangebracht NA de bouw. Niet om energetische maatregelen aangebracht tijdens de bouw of maatregelen aangebracht tijdens onderhoud conform het standaard niveau van de woning. Alleen indien u EXTRA isolatie heeft aangebracht NA de bouw, dient u dit aan te vinken en vervolgens aan te tonen. Anders dient u te selecteren dat u geen extra isolatie heeft aangebracht.

Breuers-Cobelens