Bekende fouten

Op dit moment heeft RVO (Nederlandse overheid) te maken met de volgende fouten:

Zie tevens de TelegraafRTL nieuws, RTL nieuwsomroep Zeeland, HP de Tijd, Reformatisch Dagblad, EenVandaag, EenVandaag (tip!), Minister Blok op matje in de kamer, etc, etc.

Op 2 februari komt o.a. onze medewerker Hugo Breuers aan het woord in een artikel op Ensoc in zijn functie als bestuurslid van de branchevereniging AvEPA.

 • Afmelden is momenteel onmogelijk. De overheid kampt met een landelijke storing bij de overheid sinds 9 april: Afmelden is sinds 9 april niet mogelijk. Voor niemand. Zodra de overheid deze storing opgelost heeft melden we direct alle goede aanvragen af. Blijft u in tussentijd vooral werken aan nog niet goedgekeurde aanvragen, daar is communicatie en aanpassen door u wel mogelijk. Zie tevens deze link voor berichtgeving door de overheid zelf.
 • energielabelvoorwoningen.nl is vaak overbelast.
  • Oplossing: Geen. Probeer of u erdoor komt.
 • U heeft wel betaald, hier ook een bevestiging van gehad, maar hoort verder niets meer.
  • Indien u niets van ons hoort neem dan z.s.m. per email contact met ons op! Ons mailadres is info@123energiecertificaat.nl. Vermeld in uw e-mail altijd uw volledige adres en telefoonnummer. We kunnen dan bevestigen of uw aanvraag goed bij ons is aangekomen. Indien uw aanvraag niet goed bij ons is aangekomen dient u dit helaas te melden bij de overheid op 0800-0808. Deze fout heeft zich in ieder geval veel voorgedaan vanaf half januari tot eind januari. De overheid geeft aan dat dit in de meeste gevallen komt doordat u uw webbrowser te snel heeft gesloten na het voltooien van de betaling. U dient na het voltooien van de betaling de aanvraag nog te verzenden aan ons.
 • Nadat wij uw energielabel de definitieve status hebben gegeven stuurt de overheid in principe binnen 5 werkdagen u uw energielabel toe. In diverse gevallen ontvangt men niets.
  • Oplossing 1: Bel de RVO op 0800-0808.
  • Oplossing 2: Om makelaars, notarissen en kopers toch direct inzage te geven in het definitieve energielabel heeft RVO de site http://www.zoekuwenergielabel.nl/ in het leven geroepen. Dit is een officiële overheidssite en voor zover tot op heden bekend werkt deze goed en is de gegeven informatie juist.
  • Opmerking: Als u uw energielabel als definitief label vindt op  http://www.zoekuwenergielabel.nl/ maakt u zich dan geen zorgen. Uw energielabel is correct vastgelegd en u krijgt geen boete van ILT.
 • Indien u wel een energielabel opgestuurd krijgt kan het zijn dat hier de zonneboiler op “ja” staat (met 0 vierkante meter), terwijl u deze niet heeft ingevoerd. Dit is een fout van RVO. U heeft niets verkeerd gedaan en wij ook niet. De zonneboiler staat weliswaar op “ja”, maar wordt niet meegenomen in de berekening van uw labelklasse. Het afgegeven label is juist.
  • Oplossing: Geen. Indien u er waarde aan hecht bel de RVO op 0800-0808 en vraag om een nieuw label. De laatste stand van zaken ons bekend is dat men antwoordt dat men dit nu niet kan en men niet zeker is of de overheid voornemens is dit in de toekomst wel te doen.
 • Indien wij u energielabel op status definitief hebben gezet en u logt opnieuw in op www.energielabelvoorwoningen.nl ziet u de verkeerde labelklasse als definitief label. Dit is een fout van RVO. Er is niets mis met uw label, u heeft niets fout gedaan en wij ook niet.

Haus im Bau mit Solarzelle, Energieausweis und Thermostat